OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

1. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice mashlek.hr . Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice mashlek.hr u skladu s njima.

2. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. 

3. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Mashlek-a te prihvaća da Mashlek nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

4. Mashlek zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja ili sadržaj web stranice mashlek.hr . Korisnici su dužni prije svakog korištenja Internetske stranice mashlek.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Mashlek bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na web stranici mashlek.hr .

5. Korištenje web stranice mashlek.hr isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete web stranici mashlek.hr uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Mashlek. Mashlek je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje mashlek.hr web stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj web stranice mashlek.hr .

6. Mashlek se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na mashlek.hr web stranici. Za nenamjerne greške ne odgovaramo. 

7. Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).


PRIKUPLJANJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), tzv. GDPR, a kojom se Uredbom nastoji uskladiti zaštita temeljnih prava i sloboda pojedinaca u vezi s obradom podataka, kao i osigurati slobodan protok osobnih podataka između država članica Europske unije.

Mashlek želi bezrezervno uskladiti svoje poslovanje sa svim važećim propisima i standardima (kako domaćim, tako i međunarodnim), ovim pravilima se regulira prikupljanje, obrada i zaštita osobnih podataka naših gostiju i posjetitelja web stranice mashlek.hr . Mashlek prikuplja Vaše osobne podatke u nekoliko slučaja: 

1. Prilikom kontaktiranja putem kontakt obrasca
2. Prilikom korištenja web stranice mashlek.hr 

Dužni smo Vam osigurati zaštitu prikupljenih osobnih podataka, te Vam ujedno pružiti sve potrebne podatke kako bi mogli dati informirani pristanak u smislu čl.13. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U svakom trenutku imate pravo:

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke
 • da vam pošaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
 • tražiti nas da ispravimo sve netočnosti u podacima koje imamo
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu, u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Tipovi podataka
Osobni podaci

Dok koristite naše Servise, moguće je da ćemo Vas zatražiti određene osobne podatke u svrhu identifikacije Vas kao korisnika i u svrhu komunikacije (“Osobni podaci”). Ti podaci uključuju:

 • Ime i Prezime
 • Email adresa
 • Broj telefona
 • Naziv tvrtke
 • Web stranica – URL
 • Adresa, Poštanski broj, Grad, Država
 • Osobni podaci koje upisujete u interakciji sa web stranicom, elektronskom poštom (emailom), telefonski i drugo.
 • Bankovni račun, odnosno podaci o sredstvu plaćanja.
 • Podaci o Vašem korištenju web stranice
 • Tehnički podaci poput IP adrese, korisnički podaci, podaci o internetskom pregledniku, vremenske zone i drugi podaci o uređajima i softveru kojim pristupate web stranici
 • Postavke vezane uz komunikaciju i marketing

Više o privoli za korištenje osobnih podataka.

Mashlek se obvezuje štititi osobne podatke Korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Korisnika. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Mashlek po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Korisnika.

Trajanje obrade podataka prilikom kontakta putem kontakt obrasca – navedeni osobni podaci će biti obrađivani u trajanju od 5 godina, prije nego Vas zatražimo obnovu prve Privole. Privolu možete bilo kada povući jednako lagano kako ste ju i dali, bez da navodite razlog.

Korisnik ima pravo zatražiti i nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Kolačići i Osobni podaci

Vaši Osobni podaci mogu biti korišteni za komunikaciju putem emaila, u marketinške ili promotivne svrhe i druge svrhe od Vašeg interesa. U svakom trenutku možete odabrati promjenu postavki komunikacije i/ili prekid daljnje komunikacije preko poveznice ili uputa koje sadrži svaka naša službena email komunikacija.

Mashlek koristi kolačiće i slične metode praćenja (eng. tracking) aktivnost na našim usulgama i sadrže određene informacije.

Druge metode praćenja mogu uključivati “beacons”, “tags” i “scripts”.

Možete u svakome trenutku vašem internet pregledniku zabraniti pohranu kolačića, ali postoji mogućnost da će Vam to onemogućiti pristupu određenim dijelovima web strance.

Korištenje podataka

Mashlek koristi prikupljene podatke u sljedeće svrhe:

 • Održavanje naših Servisa
 • Za obavještavanje o promjenama u našim uslugama
 • U svrhu stvaranja interaktivnog sadržaja
 • Za korisničku podršku
 • Za prikupljanje i analizu podataka ključnih za unaprjeđenje naših usluga
 • Nadzor nad korištenjem naših usluga
 • Za otkrivanje i otklanjanje tehničkih problema na uslugama
 • Za obavještavanje o novostima, posebnim ponudama i općenitim informacijama o uslugama i događanjima koje nudimo, a koje su slične uslugama i događanjima za koje je korisnik izrazio interes, osim ako korisnik nije pristao na primanje komunikacije od Emuzičar ili je povukao svoju privolu.

Pravne osnove za obradu podataka prema GDPR-u (General Data Protection Regulation)

Obrada osobnih podataka zakonita je ako je ispunjeno barem jedno od sljedećeg:

 • Korisnik je dao privolu za obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
 • Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojima je ispitanik stranka, ili u slučaju radnji koje prethode sklapanju ugovora
 • Ispunjenje vaših pravnih obaveza
 • Zaštita ključnih interesa ispitanika ili druge osobe
 • Izvršavanje vaše službene ovlasti ili zbog javnog interesa
 • Drugi legitimni interesi, osim ako su interesi ispitanika jači (ova osnova ne vrijedi za tijela javne vlasti)

Pohrana podataka

Mashlek zadržava Osobne podatke korisnika samo u vremenu naznačenom u skladu sa važećim propisima.

Prijenos podataka

Moguć je prijenos i pohrana Vaših podaci, uključujući Osobne podatke, na računalima izvan Republike Hrvatske i/ili izvan državne ovlasti.

Privolom pristajete na ovaj prijenos podataka.

Mashlek.hr poduzima potrebne korake da osigura privatnost i sigurnost Vaših podataka u skladu s ovom Izjavom o privatnosti i niti jedan Prijenos podataka u druge države neće biti dopušten bez garancije od strane koja vrši pohranu podataka da se sa podacima postupa anonimno i na siguran način.

Otkrivanje Podataka

Poslovne transakcije

U slučaju da se Mashlek.hr poslovno i/ili pravno spaja sa drugom pravnom osobom. Korisnici će biti obaviješteni o transferu osobnih podataka i o novoj Izjavu o privatnosti podataka. U bilo kojem trenu, Korisnik može zatražiti izmjenu ili brisanje Osobnih podataka iz baze.

Potrebe sudbene vlasti

U određenim okolnostima, Mashlek.hr može biti primoran Osobne podatke Korisnika otkriti organima sudbene vlasti ili državnim istražnim tijelima uz predočenje valjanih dokumenata koji tu potrebu dokazuju.

Pravna zaštita

Mashlek.hr može Osobne podatke Korisnika koristiti u slučaju:

 • Potrebe pravne zaštite Mashlek.hr 
 • Potrebe za sprječavanje nelegalnih radnji od strane Korisnika
 • Potrebe pravne zaštite Korisnika

Zaštita podataka

U svrhu zaštite osobnih podataka poduzimamo sljedeće mjere:

 • Osobni podaci nikada neće biti spremljeni na osobnim računalima zaposlenika ili suradnika.
 • Svi Osobni podaci biti će pohranjeni na cloud servisima zaštićeni adekvatnom enkripcijom, poput usluge Google Drive.
 • U slučaju potrebe za fizički prijenos podataka, biti će pohranjeni na kriptirani uređaj koji se tada ne smije povezivati sa osobnim računalima zaposlenika ili suradnika.
 • Svjesni smo kako niti jedna metoda prijenosa podataka putem internet ili fizički na uređajima za pohranu podataka nije 100% sigurna i iz tog razloga je prioritet odabir prikladnog načina prijenosa i tehnološke zaštite podataka za tu namjenu.

Vaša osnovna prava u pogledu zaštite podataka

Pravo pristupa, izmjene i brisanja podataka o korisniku. Korisnici svojim podacima mogu pristupiti preko korisničkog sučelja. U slučaju nemogućnosti pristupa Vašim podacima, obratite nam se za pomoć.

Pravo na ispravak podataka. Korisnik ima pravo zatražiti izmjenu podataka.

Pravo prigovora. Korisnik ima pravo prigovora na obradu Osobnih podataka.

Pravo zabrane obrade podataka.

Pravo na mobilnost. Korisnik ima pravo zatražiti kopiju osobnih podataka koja će mu biti isporučena u prikladnom formatu.

Pravo povlačenja privole. Mashlek.hr zadržava pravo provjere identiteta prije izvršenja takvih zahtjeva.

Svaki Korisnik ima pravo žalbe nadležnom tijelu za zaštitu Osobnih podataka u slučaju da sumnja kako se sa njegovim podacima ne postupa zakonito. Za više informacije kontaktirajte AZOP (Agencija za Zaštitu Osobnih Podataka) u Hrvatskoj, te adekvatno tijelo u vlastitoj državi.

Pružatelji usluga

Mashlek.hr može zatražiti usluge trećih strana u svrhu izrade, održavanja naših Servisa (“Pružatelji usluga”) te obrade prikupljenih podataka.

Pružatelji usluga imaju pristup Osobnim podacima isključivo u kapacitetu nužnom za pružanje svoje usluge.

Analiza podataka

Mashlek.hr može koristiti različite Pružatelje usluga za praćenje i analizu podataka o korištenju naših Servisa.

Google Analytics i Google Tag Manager

Za više informacije pogledajte Izjavu o zaštiti podataka objavljenu od strane Googlea: https://policies.google.io/privacy?hl=en

Bihevioralni Remarketing

Mashlek koristi alate Pružatelja usluga u svrhu online oglašavanja svojih proizvoda i usluga Korisniku nakon posjeta. Mashlek i Pružatelji usluga koriste kolačiće u svrhu isporuke, analize i optimizacije oglasa prema podacima o Korisnikovom korištenju naših Servisa.

Google AdWordsGoogle AdWords remarketing usluge, u vlasništvu Google inc. Korisnik ima pravo ograničiti praćenje sustavu Google Analytics za Display oglase i prilagoditi oglase na Google Display Network ads pristupom postavkama Google Ads na stranici: http://www.google.io/settings/ads

Google također preporuča instalaciju dodatka za vaš preglednik Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.io/dlpage/gaoptout. Za više informacije pogledajte Izjavu o zaštiti podataka objavljenu od strane Googlea: https://policies.google.io/privacy?hl=en

Twitter remarketing usluge u vlasništvu Twitter Inc. Korisnik ima pravo ograničiti mogućnosti oglašavanja na Twiteru. Upute na linku: https://support.twitter.io/articles/20170405 Za više informacije pogledajte Izjavu o zaštiti podataka objavljenu od strane Twittera: https://twitter.io/privacy

Facebook remarketing usluge u vlasništvu Facebook Inc. Za više informacije pogledajte Izjavu o zaštiti podataka objavljenu od strane Facebooka: https://www.facebook.io/help/164968693837950

Korisnik ima pravo ograničiti mogućnosti oglašavanja na Facebooku. Upute na linku: https://www.facebook.io/help/568137493302217

Korisnik ima pravo ograničiti mogućnosti oglašavanja na Facebooku putem European Interactive Digital Advertising Alliance u Europi http://www.youronlinechoices.eu/, ili putem postavki na svom mobilnom uređaju.

Za više informacije pogledajte Izjavu o zaštiti podataka objavljenu od strane Facebooka: https://www.facebook.io/privacy/explanation

Poveznice prema drugim web stranicama

Naši Servisi i sadržaj na njima može sadržavati poveznice prema drugim web stranicama koje nisu u našem vlasništvu. Klikom na takvu poveznicu Korisnik je preusmjeren na navedenu web stranicu. Preporučujemo da Korisnik prije korištenja obrati pažnju i na Izjavu o privatnosti (Privacy policy) svih web stranica koje koristi.

Mashlek nije odgovoran za sadržaj, privatnost podataka i prakse trećih strana čije web stranice posjećuju i naši Korisnici.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA POHVALE ILI PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da u slučaju bilo kakvog nezadovoljstva našim uslugama možete uputiti pisani prigovor web stranici mashlek.hr .

Mashlek Vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, mobitela 099/8140-997 ili putem e-mail adrese mashlek.hr@gmail.com 

Mashlek će Vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora. Molimo Vas da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.